Moc w przemoc

‚Moc  w przemoc’ to pierwszy w Polsce program wsparcia i wzmocnienia samorzeczniczek z doświadczeniem przemocy seksualnej. Stworzyłyśmy przestrzeń do mówienia o doświadczeniu przemocy seksualnej. Dałyśmy siłę, by móc odważnie mówić o tym zagadnieniu. Samorzecznictwo  (z języka angielskiego self-advocacy) oznacza ruch społeczny, oddolny, obywatelski, propagujący prawo osób wykluczonych do pełnego decydowania o swoim życiu, wypowiadaniu się we własnym imieniu. W naszym projekcie, przez prawie dwa lata zrealizowałyśmy szereg działań przeciwdziałających wykluczeniu kobiet z doświadczeniem przemocy seksualnej i dających im moc uderzania w przemoc samorzecznictwem.

Kierujemy MOC w przemoc.
W ramach projektu prowadziłyśmy grupę wsparcia oraz wiele innych aktywności…
Dla samorzeczniczek:
? WenDo – wzmacniajace warsztaty samoobronny i asertywności.
? Warsztaty pracy z ciałem i traumami w ciele.
? O seksualności i o tym jak ją uzdrawiać po traumatycznych doświadczeniach.
? Warsztaty twórczego wyrażenie i przepracowania traumy.
? Consent w relacjach intymnych.
Dla wszystkich:
? Seminaria, na których samorzeczniczki podzielą się swoim doświadczeniem;
? Publikacje herstorii – cykl artykułów samorzeczniczek –>
? Wystawę prac plastycznych samorzeczniczek – efekty do obejrzenia –>

O poszczególnych wydarzeniach w projekcie moiżecie poczytać na naszym fanpage oraz profilu na Instagramie.

Projekt realizowany był w ramach dofinansowania z programu „Aktywni Obywatele”.