Happening – Uliczna Pralnia Publiczna

Happening Uliczna „Pralnia ‚Publiczna odbędzie się w ramach działań Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.
Chcemy pokazać, że stwierdzenie „pierz brudy we własnym domu” to szkodliwy stereotyp, który powoduje, że przyzwolenie na przemoc domową jest wszechobecne.
Nie należy przymykać oczu na przemoc, która dzieje się za zamkniętymi drzwiami.
Sąsiedzi, służby, instytucje, wszyscy i wszystkie mamy obowiązek reagować i zgłaszać przypadki przemocy domowej.

Chcesz z nami powiedzieć STOP PRZEMOCY?
Dołącz do nas w niedzielę 2 grudnia 2018 na opolskim Rynku.
Niech nas widzą i słyszą.

Nasz happening odbędzie się dzięki finansowaniu z Fundacji Batorego.